แสดงโครงการ #770

รหัสโครงการ770
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงคณะทัศนมาตรศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง
วงเงินงบประมาณ5190000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ