แสดงโครงการ #771

รหัสโครงการ771
ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสารคณะบริหารธุรกิจ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ