แสดงโครงการ #776

รหัสโครงการ776
ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักหอสมุดกลาง 3 อาคาร
วงเงินงบประมาณ15000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ