แสดงโครงการ #787

รหัสโครงการ787
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร
วงเงินงบประมาณ960000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ