แสดงโครงการ #816

รหัสโครงการ816
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
วงเงินงบประมาณ16000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.2146
คำอธิบายจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
ราคากลาง2779701.00
วันที่ประกาศ27-09-2022
Files1674117320.2779701.pdf

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.238
คำอธิบายจ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)
วันที่ประกาศ28-09-2022
Files1674117496.1-2565-28-09-65.pdf