แสดงโครงการ #824

รหัสโครงการ824
ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องซักผ้าฝาบน แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม) จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ16690.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.75
คำอธิบายสั่งซื้อครุภัณฑ์(เครื่องซักผ้า ขนาด 17 กก.)
วันที่ประกาศ08-02-2023
Files1678844725.smartcom.pdf