แสดงโครงการ #842

รหัสโครงการ842
ชื่อโครงการจ้างเฝ้าเครื่องปรับอากาศระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วงเงินงบประมาณ50000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.80
คำอธิบายจ้างเฝ้าเครื่องปรับอากาศระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ประกาศ08-02-2023
Files1676524582.1.pdf