แสดงโครงการ #844

รหัสโครงการ844
ชื่อโครงการจัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ53714.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.51.
คำอธิบายจัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศ23-01-2023
Files1676530499.pp.pdf