แสดงโครงการ #845

รหัสโครงการ845
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
วงเงินงบประมาณ9000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.13.
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
วันที่ประกาศ02-12-2022
Files1676530836.1111.pdf