แสดงโครงการ #846

รหัสโครงการ846
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ
วงเงินงบประมาณ16000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.240
คำอธิบายจ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ
วันที่ประกาศ13-09-2022
Files1676531645.1111.pdf