แสดงโครงการ #848

รหัสโครงการ848
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ6000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.195
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
วันที่ประกาศ24-08-2022
Files1676532402.1111.pdf