แสดงโครงการ #870

รหัสโครงการ870
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ15000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.125
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
วันที่ประกาศ18-04-2023
Files1682481620.6 list.pdf