แสดงโครงการ #871

รหัสโครงการ871
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ15000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ