แสดงโครงการ #876

รหัสโครงการ876
ชื่อโครงการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน
วงเงินงบประมาณ6000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ6
คำอธิบายจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน
วันที่ประกาศ10-11-2022
Files1682561338.6.pdf