แสดงโครงการ #881

รหัสโครงการ881
ชื่อโครงการจ้างตัดชุดฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะทัศนมาตรศาสตร์
วงเงินงบประมาณ50000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.93
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะทัศนมาตรศาสตร์
วันที่ประกาศ02-02-2023
Files1682923386.000.pdf