แสดงโครงการ #886

รหัสโครงการ886
ชื่อโครงการจัดซื้ออินเตอร์คอมเสียงสองทาง จำนวน 2 ตัว
วงเงินงบประมาณ8560.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว.0601.0102/งด.อ132
คำอธิบายจัดซื้ออินเตอร์คอมเสียงสองทาง จำนวน 2 ตัว
วันที่ประกาศ26-05-2023
Files1683615745.p.pdf