แสดงโครงการ #887

รหัสโครงการ887
ชื่อโครงการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ36195.40
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารงด.1304
คำอธิบายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคากลาง36195.40
วันที่ประกาศ09-05-2023
Files1683618243.3.pdf