แสดงโครงการ #889

รหัสโครงการ889
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ870000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.2307/052
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
ราคากลาง818550.00
วันที่ประกาศ23-12-2022
Files1684222313.price web post 23122022.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร12/2566
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ23-12-2022
Files1684222603.post 2 internet 23122023.pdf