แสดงโครงการ #902

รหัสโครงการ902
ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์ซองกฐินพระราชทาน จำนวน 1,000 ซอง
วงเงินงบประมาณ15000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ