แสดงโครงการ #920

รหัสโครงการ920
ชื่อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)
วงเงินงบประมาณ1300000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.2307/044
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)
วันที่ประกาศ19-09-2023
Files1695262225.spac Adobe 11092023.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสาร อว 0601.2307/044
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)
ราคากลาง1052880.00
วันที่ประกาศ19-09-2023
Files1695262436.price Adobe 11092023.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร01/2567
คำอธิบายจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)
วันที่ประกาศ25-09-2023
Files1695720911.post adobe 25092023.pdf