แสดงโครงการ #93

รหัสโครงการ93
ชื่อโครงการจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 7
วงเงินงบประมาณ264000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารรปม./58
คำอธิบายจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 7
ราคากลาง247500.00
วันที่ประกาศ17-11-2014
Files1432699484.จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูท นนทบุรี.pdf