แสดงโครงการ #939

รหัสโครงการ939
ชื่อโครงการจัดซื้อซองจดหมายสีขาว จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ5000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.6
คำอธิบายจัดซื้อซองจดหมายสีขาว จำนวน 1 รายการ
วันที่ประกาศ17-10-2023
Files1701243928.Doc1.pdf