แสดงโครงการ #954

รหัสโครงการ954
ชื่อโครงการจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ14500.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ