แสดงโครงการ #985

รหัสโครงการ985
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ15000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.97
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
วันที่ประกาศ29-02-2024
Files1716881708.Pages from Y6700213.pdf