รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 31-40 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256402-07-2021
47สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256610-07-2023
59สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256709-07-2024
31สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256431-03-2021
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256521-04-2022
44สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256604-04-2023
56สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256729-03-2024
26สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256402-09-2021
37สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256505-09-2022
49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256611-09-2023