รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 11-20 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
26สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256402-09-2021
25สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256401-10-2021
24สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256416-11-2021
23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256401-12-2021
22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256405-01-2022
21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256503-02-2022
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256510-03-2022
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256521-04-2022
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256505-05-2022
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256501-06-2022