รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 1-10 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
45สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256603-05-2023
44สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256604-04-2023
43สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256610-03-2023
42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256606-02-2023
41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256506-01-2023
40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256502-12-2022
39สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม256507-11-2022
38สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน05-10-2022
37สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256505-09-2022
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรากฎาคม 256502-08-2022