รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 11-20 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256611-09-2023
48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256610-08-2023
47สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256610-07-2023
46สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256606-06-2023
45สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256603-05-2023
44สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256604-04-2023
43สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256610-03-2023
42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256606-02-2023
41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256506-01-2023
40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256502-12-2022