รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 1-10 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256505-07-2022
38สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน05-10-2022
43สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256610-03-2023
27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256403-08-2021
48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256610-08-2023
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรากฎาคม 256502-08-2022
25สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256401-10-2021
32สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256401-03-2021
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256510-03-2022
36สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256302-11-2020