รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 11-20 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
24สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256416-11-2021
51สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256610-11-2023
39สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม256507-11-2022
34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256304-01-2021
22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256405-01-2022
41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256506-01-2023
53สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256608-01-2024
35สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256301-12-2020
23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256401-12-2021
40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256502-12-2022