รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 21-30 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256503-02-2022
42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256606-02-2023
28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256402-07-2021
31สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256431-03-2021
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256521-04-2022
44สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256604-04-2023
26สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256402-09-2021
37สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256505-09-2022
30สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256430-04-2021
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256505-05-2022