รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 21-30 of 1 result.
IDชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนวันที่ประกาศ
40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256502-12-2022
52สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256608-12-2023
29สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256402-06-2021
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256501-06-2022
46สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256606-06-2023
33สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256401-02-2021
21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256503-02-2022
42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256606-02-2023
54สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256709-02-2024
28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256402-07-2021