รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #16

ID16
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
วันที่ประกาศ05-07-2022
ไฟล์1660197684.30-06-2565(2).pdf
วันที่สร้าง2022-08-11 13:01:24
วันที่แก้ไข2022-08-11 13:01:24