รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #23

ID23
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ01-12-2021
ไฟล์1660198451.30-11-64.pdf
วันที่สร้าง2022-08-11 13:14:11
วันที่แก้ไข2022-08-11 13:14:11