รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #27

ID27
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ03-08-2021
ไฟล์1662001311.1636101483.30-7-64.pdf
วันที่สร้าง2022-09-01 10:01:51
วันที่แก้ไข2022-09-01 10:01:51