รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #35

ID35
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ01-12-2020
ไฟล์1662002423.30-11-63.pdf
วันที่สร้าง2022-09-01 10:20:23
วันที่แก้ไข2022-09-01 10:23:01