รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #38

ID38
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
วันที่ประกาศ05-10-2022
ไฟล์1666246011.30-09-2565.pdf
วันที่สร้าง2022-10-05 16:21:59
วันที่แก้ไข2022-10-20 13:06:51