รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #47

ID47
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
วันที่ประกาศ10-07-2023
ไฟล์1688979295.06.pdf
วันที่สร้าง2023-07-10 15:54:55
วันที่แก้ไข2023-07-10 15:54:55