รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #50

ID50
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
วันที่ประกาศ06-10-2023
ไฟล์1697869221.9.pdf
วันที่สร้าง2023-10-06 16:34:16
วันที่แก้ไข2023-10-21 13:20:21