รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #52

ID52
ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
วันที่ประกาศ08-12-2023
ไฟล์1712722315.112566.xls
วันที่สร้าง2023-12-08 16:47:10
วันที่แก้ไข2024-04-10 11:11:55