ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 395 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
297งธ 155/2560ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น27-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
296งธ7/2561ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อชุดวอร์ม,เสื้อแจ็กเก็ต,เสื้อโปโลเชิร์ต09-01-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
295งวน 42/2561จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส. สำหรับใช้ในการสอบไล่20-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
294งด.25/61ขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111-10-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
293งด.ร.๘๙/๖๐เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๖ เครื่อง21-08-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
292งธ115/2560ร่างขอบเขตของงาน โครงการสัมนาอบรมเชงปฏิบัติการ ฯ เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ19-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
291กน2475/2560ขอบเขตของงาน TOR โครงการอมรมเชิงปฎิบัติการบุคลากรด้านกิจการบริหารงานกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.013-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
290งด.ร.๔๗/๖๑จ้างทำพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง05-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
289งด.๘๑/๖๑จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง20-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
288ศธ0518.09/พ.ทร.2.1ประกาศ TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และ BARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ Nisca28-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล