ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 121-130 of 463 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
345สม 068/2564ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน16-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
344อว 0601.0102/งด.77จ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน 23-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
343อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (็Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ 256425-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
342อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี) ประจำปีงบประมาณ 256416-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
341พิเศษ 22/12/2020จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 4) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน22-12-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
340XXXXXXX01-03-2021e-Marketยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
339สลก.งค.112/64จ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จำนวน 1 งาน29-03-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
338อว 0601.23/จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ30-10-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
337อว.0601.0120/ขก.19จ้างงานล้วมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่ จำนวน 2 แปลง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น11-02-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
336อว0601.17/พด.ทร.184.ประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร23-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล