ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 121-130 of 418 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
300กน396/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ14-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
299ศธ0518.09/พ.ทร.12.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 256017-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
298งด.๑๕๖/๖๑จ้างทำความสะอาด ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงผ้าม่านพร้อมตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา รุ่นที่ ๔๓06-03-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
297งธ 155/2560ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น27-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
296งธ7/2561ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อชุดวอร์ม,เสื้อแจ็กเก็ต,เสื้อโปโลเชิร์ต09-01-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
295งวน 42/2561จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส. สำหรับใช้ในการสอบไล่20-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
294งด.25/61ขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111-10-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
293งด.ร.๘๙/๖๐เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๖ เครื่อง21-08-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
292งธ115/2560ร่างขอบเขตของงาน โครงการสัมนาอบรมเชงปฏิบัติการ ฯ เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ19-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
291กน2475/2560ขอบเขตของงาน TOR โครงการอมรมเชิงปฎิบัติการบุคลากรด้านกิจการบริหารงานกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.013-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา