ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 381 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
303งด.๗๙๑/๖๑จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำและกันสาด อาคารคณะบริหารธุรกิจ ๕ ชั้น16-05-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
302ศธ0518.09/พ.ทร.96.4ประกาศ TOR จ้างพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ14-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
301งน178.1/2560สัมมนาเชิงปฎิบัตการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่องระลลสาสนเทศแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ15-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
300กน396/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ14-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
299ศธ0518.09/พ.ทร.12.1ประกาศ TOR จ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 256017-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
298งด.๑๕๖/๖๑จ้างทำความสะอาด ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงผ้าม่านพร้อมตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา รุ่นที่ ๔๓06-03-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
297งธ 155/2560ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น27-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
296งธ7/2561ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อชุดวอร์ม,เสื้อแจ็กเก็ต,เสื้อโปโลเชิร์ต09-01-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
295งวน 42/2561จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส. สำหรับใช้ในการสอบไล่20-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
294งด.25/61ขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111-10-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง