ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 468 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
280งด.57/2560งานซ่อมแซมและติดตั้งท่อน้ำฝน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช16-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
454อว0601.0102/งด.1480งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานอธิการบดี (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 30-04-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
435อว0601.1901/พด0604/6งานปรับปรุงทาสีอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน07-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
503762/2557งานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-326-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
27งด.727/58งานปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารวิทยบริการและบริหาร (กอ.) 1 งาน26-02-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
51งด.1274/58งานปรับปรุงสำนักงาน อาคารคณะเศรษฐศาสตร์03-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
209งด.ร32/2559งานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน18-02-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
124งด.๔๑๔/๕๙งานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)07-04-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
295งวน 42/2561จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส. สำหรับใช้ในการสอบไล่20-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
450อว 0601.0102/งด.672จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 17,245 รีม15-01-2024e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง