รายละเอียดประกาศร่าง TOR #109

รหัส109
เลขที่เอกสารงส. พิเศษ/2558
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง
Files1454474222.scan_TORจ้างจัดเลี้ยงงานวันสถาปนา.pdf
วันที่ประกาศ24-11-2015
ชื่อโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๔ ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง
วงเงินงบประมาณ144000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง