รายละเอียดประกาศร่าง TOR #121

รหัส121
เลขที่เอกสารพิเศษ
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557-2558 (รุ่นที่ 41) ประจำปีงบประมาณ 2559
Files1458729746.scan_TORการจ้างงานฝ่ายจัดเลี้ยง ปี 57-58.pdf
วันที่ประกาศ12-02-2016
ชื่อโครงการงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557-2558 (รุ่นที่ 41) ฝ่ายจัดเลี้ยง จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ3455400.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง