รายละเอียดประกาศร่าง TOR #124

รหัส124
เลขที่เอกสารงด.๔๑๔/๕๙
คำอธิบายงานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)
Files1461204353.TOR ปูพื้น ยิม2.pdf
วันที่ประกาศ07-04-2016
ชื่อโครงการงานปูพื้นสนามโรงพลศึกษา (ยิมเนเซี่ยม ๒)
วงเงินงบประมาณ2032800.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง