รายละเอียดประกาศร่าง TOR #142

รหัส142
เลขที่เอกสารงด. 808/58
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)
Files1467361511.scan_torการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 56-57.pdf
วันที่ประกาศ23-02-2015
ชื่อโครงการการจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 40)
วงเงินงบประมาณ2483000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง