รายละเอียดประกาศร่าง TOR #165

รหัส165
เลขที่เอกสารงด. 749/59
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อม่านปรับแสงชนิดม้วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน
Files1473755189.scan_TOR1.pdf
วันที่ประกาศ01-09-2016
ชื่อโครงการจัดซื้อม่านปรับแสงชนิดม้วน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ120000.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง