รายละเอียดประกาศร่าง TOR #179

รหัส179
เลขที่เอกสารงด. 511/59
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4)
Files1474879938.scan_tor.pdf
วันที่ประกาศ26-05-2016
ชื่อโครงการซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 7 รายการ
วงเงินงบประมาณ133857.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง