รายละเอียดประกาศร่าง TOR #201

รหัส201
เลขที่เอกสารงด. 859/59
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
Files1479718490.scan_TOR35.pdf
วันที่ประกาศ28-09-2016
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ๓๕ แห่ง
วงเงินงบประมาณ92000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง